Pravidla serveru Gastroreality.cz

  • Server www.gastroreality.cz slouží k prodeji nebo nabídce gastrorealit, nebytových prostorů, služeb a gastro zařízení a gastrobazaru.
  • Inzerce je zdarma a nezávazná
  • Inzerát může vložit kdokoliv na svou zodpovědnost a každý kdo vkládá inzerát za něj zodpovídá.
  • Provozovatel poskytuje pouze webový datový inzertní prostor pro inzerci a nenese žádnou zodpovědnost za inzerenty, inzeráty a jejich obsah a pravdivost.
  • Inzerenti mohou kontaktovat provozovatele se žádostí o vymazání inzerátu, který vložil někdo jiný nebo který je neaktuální.
  • Provozovatel portálu www.gastoreality.cz nenese žádnou zodpovědnost za vkládané inzeráty a vyhrazuje si právo nevhodné inzeráty porušující pravidla webu www.gastroreality.cz nebo zákony České republiky bez předchozího varování odstranit.
  • Každý inzerující, který inzerát vkládá, bere na vědomí a uznává, že neporušuje pravidla webu www.gastroreality.cz a zákony České republiky.
  • Server Gastroreality.cz nezpracovává žádná data z inzerce portálu gastroreality.cz a ani nerozesílá žádné hromadné či jiné emaily. Veškerá data vkládaná do inzerce jsou použita pouze za účelem inzerce a je na každém inzerentovi data poskytne či ne.

 

 
Booking.com